Kunsten at udfolde sig kreativt

En workshop weekend med anvendelse af værktøj der åbner, bevidsthedsgør og transformerer vores udfordring gennem kærlighed, indre dialog og kreativt udtryk.

Forskellige maleteknikker, lyd, bevægelse og meditation indgår i kurset.

Lærere: Anita Bakkegaard Hansen og Billedkunstner Helle Borg Hansen

At udtrykke sig uden ord

Det ordløse udtryk via billeder, lyde, bevægelser, rytmer mm er et udtryk, der går bagom de bevidste tanker og ned i nogle dybere lag.

Denne form for kreativt udtryk kan således hjælpe skjulte erindringer frem i lyset og på den måde få en terapeutisk funktion.

Er du nået til et sted i livet, hvor du savner at udtrykke dig kreativt og skabende?

Så har du her muligheden for at vække din kreativitet til live?

Det er et kursus, hvor de kreative kanaler bliver udforsket på forskellige måder.

Vi starter i kroppen, som vi løsner gennem dans og sang.Det indre åbner vi med meditation, og derefter tager vi fat i det billedlige udtryk.Til det bliver du præsenteret for forskellige materialer og teknikker:

Oliepastel på papir, akvarel på papir og akryl på lærred.

Formål

At skabe en forbindelse til kreativiteten, og få nogle redskaber til at udtrykke den.

Og uanset hvad der kommer frem af billeder, så kommer de fra dig. Og det billedlige udtryk får du hjælp til at tolke, så du gennem denne proces bliver klogere på dig selv.

Intuitiv maling handler om at give slip – give slip på at maleriet skal forestille noget bestemt – give slip på at styre det i en bestemt retning – give slip på kontrollen over det.

Det handler om at overgive sig, lade sig henføre og fordybe sig i processen, så ny bevidsthed opstår.

Vi skal arbejde med det ubevidste sind. Ikke ud fra tanker og en plan for motiver, men fra krop og hjerte og dermed åbne, hvad der måtte komme frem.

Tilmelding

Kursus lørdag den 14. og søndag den 15. september 2019  kl. 9.00 – 17.00

Pris. 2000 kr.

Tilmelding til Anita

post@anitabakkegaardhansen.dk