Mennesker – behandling

Mennesker

I behandlingen af mennesker tages udgangspunkt i dét, mennesket selv ønsker hjælp til.

Der kigges på auraen efter ujævnheder, huller, forvirring i energikredsløbet. Der foretages en kinesiologisk gennemgang af organreflekserne, mm.

Der testes specifikt i chakraerne, hvilket giver en indikation af, hvor mennesket er i sin udvikling. Der foretages en indføling i forhold til eventuelle chok, energitilstand, forvirring og stress – og hvor belastningen har sin rod. På baggrund heraf samtale og afstresning af problematikken. Kroppens energisystem afbalanceres ved hjælp af akupunktur, hypnose, afstresning, naturmedicin, kostomlægning og livsstilsændringer.

Til støtte for behandlingen påkaldes engle, vejledere og eventuelt åndelige mestre. Det kan forekomme, at der spontant opstår kontakt med afdøde.

Mange mennesker føler sig ensomme og fortabte. Nogle lider under følelser af mindreværd og angst. Andre får symptomer af fysisk karakter, måske ligefrem sygdom. Det forårsager stor lidelse hos mennesker ikke at forstå den modstand, de har i livet.

Andre mennesker søger vejledning i at se livet fra forskellige synsvinkler og planer. Her arbejdes målrettet med bevidstgørelse omkring hvilken vej i livet, der giver dem mest, set på en udviklingsskala. Det kan give mening at se på årsager og forbinde tidligere inkarnationer med nutid.

Målet med behandlingen er at hjælpe mennesket til at komme i kontakt med sit eget indre. Erkende hele sit potentiale, både det personlige og det sjælelige. Nå punktet, hvor man udvikler sig i glæde og kærlighed; hvor man løfter sig selv og de næste – med forståelse for, at vi er en enhed.

Pris: Kr. 1.000 + naturmedicin