Heste – behandling

Heste

I behandlingen af hesten foretages indledningsvis en mental ’scanning’ af kroppen med henblik på en helhedsvurdering. Herunder foretages en kinesiologisk gennemgang og en indføling, som viser auraens ubalancer.

Næste indsats ligger på det psykologiske plan og er en telepati med hesten. På baggrund heraf en kommunikation mellem hest og ejer. Det varierer, hvor megen og hvilken type af information, der fremkommer under telepatien.

Sidste indsatsområde er hestens fysiske forhold – foder og hestens omgivelser; boks, stald, luft, fold, osv. Om nødvendigt iværksættes en naturmedicinsk behandling med henblik på udrensning og/eller opbygning.

Heste er menneskers åndelige redskab i fysisk form. Samtidig har hesten brug for os mennesker som vejledere i det fysiske liv; vores vejledning er livsnødvendig for heste, som lever i fangenskab.

Vi har brug for hesten som den gode ven, sjælsvennen, atleten, arbejdskollegaen.

Af hesten lærer vi samarbejde og lederskab. Vi lærer at bruge vores sanser. Hesten hjælper os til at åbne vores indre bevidsthed. Hesten gør det nemmere for os at komme i kontakt med vores ubevidste og herigennem bringer hesten en større ro og væren i os. Hesten hjælper os altså med at få øje på og komme i kontakt med sider af os selv, der ligger lidt i skyggen af vores bevidste jeg. Denne bevidstgørelse hjælper os til i højere grad at arbejde som sjæle, hvorved vi løfter både dyre- og menneskeriget.

Pris: kr. 1000,- + moms + kørsel og naturmedicin

Behandling af heste