Akupunktur kursus

Akupressur/akupunktur på dyr og mennesker:

Forudsætninger: anatomi/ fysiologi/ sygdomslære.

Kursusrække over 10 kurser.

De tolv hovedmeridianer, de 8 ekstra meridianer, partnermeridianer, de forlængede meridianer, almen punktlære, de klassiske punkter, xi – yuan, luo, mu, shu, influental og styrepunkter. Nåleteknik, forbudte punkter og områder, farlige punkter. De klassiske love, Yin og yang, Qi, blod og kropsvæsker, Zang/Fu organer. Kinesisk sygdomslæres grundbegreber, relationer mellem de indre organer og deres funktionskredse, de ydre faktorer (6 klimatiske), de indre faktorer (psykiske / emotionelle). De fire diagnoseprincipper – se, høre/lugte, spørge, palpere/berøre. De otte diagnoseprincipper, tungediagnose, pulsdiagnose.

Pris kr. 28.000,- inkl. bøger, materiale og eksamen

Tilmelding og betaling senest 14 dage før kursusstart.