Kinesiologi kursus

Kinesiologi på dyr og mennesker:

Kinesiologien er et fantastisk redskab til at foretage en helhedsvurdering, til afbalancering for fysiske, psykiske udfordringer, til at skabe balance i krop, psyke og sjæl, samt opnå et bestemt mål. Til at styrke livsmodet -og kroppens selvhelbredende evner.

Kinesiologi betyder “læren om bevægelse”. Det er en behandlingsmetode, der bygger på dels den vestlige verdens viden om fysiologi og anatomi, dels den østlige verdens viden om kroppens energisystemer. Kinesiologens grundlæggende redskab er muskeltestningen. Ved hjælp af muskeltesten afdækker kinesiologen tilstanden i kroppens energisystem, meridianerne.

Testen foregår ved at lægge et let tryk på klientens arm eller ben i en bestemt position, samtidig med at kinesiologen spørger ind til hvad, klienten ønsker at arbejde med. Musklens reaktion på trykket af­hænger af, om kroppen opfatter kinesiologens ord som en udfordring eller en belastning. Dette giver en mulighed for at kommunikere med kroppen og belyse de dybere sammenhænge og årsager til forskellige lidelser. Kommuni­kationen med kroppen foregår både på det bevidste og det ubevidste plan. Kinesiologen kan dermed afdække, hvor i kroppen ubalancerne ligger, hvilke ubalancer, der ligger bag symptomerne, samt hvad der skal gøres for at genoprette balancen, så klientens egne ressourcer og selvhelbre­dende kræfter aktiveres. Denne del af behandlingen kaldes afbalancering, hvilket fortæller, hvad det er, kinesiologen arbejder hen imod: en krop i balance.

Kinesiologisk test: Muskeltest, organreflekser, akupunkturpunkter, energicenter, chakra, aura, elektrisk. Naturmedicin, foder/kost, omgivelser; hus, stald, osv. Om nødvendigt iværksættes en naturmedicinsk behandling med henblik på udrensning og/eller opbygning.

Der undervises i kinesiologi, meditation, vi træner indfølingsevne og evnen til at kommunikation på sjælsplan. Undervisningen og træning foregår på mennesker og dyr.

Læs mere www.kinesiologi.dk. Kurserne indgår i uddannelse som Dyrekinesiolog og DK Kinesiolog®
Indeholder;Kropsafbalancering 1-4(Touch for Health)og dyrekinesiologi 1-8.

Ialt 12 kurser à 2 dage

Kinesiologi på dyr og mennesker 1:

Nulstilling, surrogattest, specifik muskeltest, brain response test, test af fødevarer/foder, two-point, prioriteringstest, tingpunkter, neurolymfatiske punkter hos hund og hest, bilateral muskelkorrektion på dyr, de 10 energicentre, aurascanning, 8tals energi, stressfrigørelse med telepati og kinesiologi, test med spyt/urinprøve.

Kinesiologi på dyr og mennesker 2:

Organrefleks punkter, de 7 chakraer, alarmpunkter, følelser til organreflekser, de 10 energicentre og væv, målsætning, pandepunkter, TS-linjen, stresssignaler hos hest/hund/kat, toxicitet test, Ramus, buffer test, finger test, håndmodel, meditation, devapåkaldelse til dyr.

Kinesiologi på dyr og mennesker 3:

De 12 processer, det svage punkt, den ydre stress, den æteriske dublet, miltchakra, Bach-shu punkter, blodkemi, syre/base balance, samt telepatiske kommunikation med dyr og devaer.

Forudsætningen for at deltage i dette kursus er, at du har gennemført Introduktion til telepati, samt Kinesiologi på dyr og telepati 1+2.

Kinesiologi på dyr og mennesker 4:

Jordstråling; Curry & Hartmann gitter, vandåre, neutralisering af jordstråler, elektromagnetisk test, dyrenes reaktion i forhold til jordstråler, chakrasystemet, krystalfarve healing og test, auratest, håndmodel, parasittest.

Kinesiologi på dyr og mennesker 5:

Miasmetest, frekvenstest, under/overenergi, corpus callosum, for varm/kold, ionisering, stødabsorber, giftplanter, udrensning, forfangenhed, parasitter, blodnosode, meditativ test.

Kinesiologi på dyr og mennesker 6:

Kryptokid, test for kryptokisme, sommereksem, vorter/sarcoider, sene/led test, ECIWO-systemet, de 8 ekstra meridianer, pulstest, biokinetiske øvelser.

Kinesiologi på dyr og mennesker 7:

Urin/blod undersøgelser, lymfesystem og test, nyreslag, rygsøjle sygdomme – test og korrektioner, hoven, sadler, nervereflekser.

Alle kurserne er over 2 dage.

Pris pr. kursus kr. 2.500,-

Tilmelding og betaling senest 14 dage før kursusstart.