Hjem

 

Citater

”Mennesker, som udelukker andre af Guds skabninger fra deres medfølelse, er mennesker, der vil behandle sine medmennesker på samme måde”
Frans af Assisi

”Hvis alle dyrene forsvandt, ville mennesket dø af sjælens ensomhed, for hvad der sker med dyrene, vil også ske med mennesket. Alle ting er forbundet”
Høvding Seattle

”En nations storhed og moralske fremskridt kan bedømmes på den måde, den behandler sine dyr”
Mahatma Gandhi

Om

Anita Bakkegård Hansen

Uddannelser:

– Akupunktur

– Akupunktur 2000

– Veterinærsygeplejerske

– Laborant

– DK-Kinesiolog

– Biokinesiolog

– Transformationskinesiolog

– Hyperton-X Total mind/body Integration Program

– Clairvoyant rådgiver

– Touch For Health instructor

– Hypnoterapeut

Medstifter af Dyreuniversitetet, som uddanner dyrekinesiologer. Underviser sammesteds i Kinesiologi på Dyr 1-7, Esoterisk viden og Psykologi 1-6, Akupressur på Dyr, Introduktion til Telepati samt Telepati 2.

Igennem 10 år undervist i kursusrækken ”Tal med dit Dyr” 1-6

Kurser

Kurser

Telepati

Kursusrække 1-2-3

  1. 9.00-16.30, Pris kr. 1900,-

Telepati 1: 18.-19. juni 2016

Telepati 3: 13.-14. august 2016

Kinesiologi på dyr og mennesker

Kursusrække 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

Kursus over 3 dage, Pris kr. 2800,-

Kinesiologi på dyr og mennesker 10a: 23. januar 2016 (hold 2)

Kinesiologi på dyr og mennesker 10a: 19. februar 2+16 (hold 3)

Kinesiologi på dyr og mennesker 11: 21.-22. maj 2016 (hold 2)

Kinesiologi på dyr og mennesker 10b: 4.-5. juni 2016 (hold 3)

Nyt kinesiologikursus begynder: 22.-23. oktober 2016

Akupressur/akupunktur på dyr og mennesker

Kursusrække 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

Pris kr. 28.000,- inkl. bøger, materiale, øvedage og eksamen

Akupressur / akupunktur eksamen 26. februar 2016

Akupressur / akupunktur 1: 12.-13. november 2016

Lys i livet

Kursusrække 1-2-3-4-5

Lys i livet: 2017

Pris kr. 1.900,-

Retreat : Kvindens indre kraft og tigeren i dansen

Den 16.-17. april 2016
kl. 9.00 til 16.30

Pris kr. 1600,-

Kursus i kvindens kraft med bevidsthed fra de store gamle dyr som tiger, elefanter og delfiner samt at give det et fysisk udtryk i flamencodans.

Vi skal turde sanse vores følelser og se energien i øjnene, gennemleve det gennem øvelser, meditation og flamencodans, og dermed vække jordforbindelse og åndelig kontakt.

Sammen vil vi åbne for de kanaler der forbinder os med naturen og få bevidst kontakt med vores intuition og indre energi så vi kan anvende vores trolddomskraft.

Vil du være en ægte kvinde der forstår at bruge sin kraft og storhed.

Kom og lad os sammen vække den kvindelige ånd for at skabe en verden med fred og harmoni.

Klik her for at læse mere.

Er der ikke fastsat dato for et kursus, du har interesse i, er du velkommen til at rette henvendelse her

 

 

Telepati 1:

Gennem hjertekontakt i ydmyg kærlighed til dyrene, opnår vi renhed til at nå dyrenes sjælsvibration. Den telepatiske kontakt opstår, kærlighed og healing flyder mellem jer. Du får svar på dine spørgsmål og dyret får mulighed for at udtrykke sit inderste.

Er du parat til at åbne dig for dyrenes bevidsthedsplan – og den forskel, det vil gøre i dit liv?

Telepati 2:
Telepati på dybere plan, hvor vi sætter fokus på udvikling af dit hjertechakra og de ting, som kommer op til overfladen i din hjerteudvikling.

Telepatisk arbejde med dyrenes gruppesjæle, devakontakt og samarbejde. Bevidst samarbejde med dyrene.

Telepati 3:

Dyrene som formidlere af viden og vejledning til dig. Har du tillid til, at dyrene kan nå et bevidsthedslag, hvor du kan komme i lære? I ydmyghed åbner vi for sjæls- og åndsprincippet.

Hvornår og hvordan skal vi være dyrenes ledere – og hvornår skal vi være åbne for at modtage budskaber.

Vi lærer at forstå dyrenes sanser gennem telepati.

Før telepatikurserne må du leve sundt, have en rolig arbejdsdag og fredfyldt fritid. Det er nødvendigt at være udhvilet, spise frugt og grønt og drikke rigeligt med vand.

Pris pr. kursus kr. 1.900,-

Tilmelding og betaling senest 14 dage før kursusstart.

 

Kinesiologi på dyr og mennesker:

Kinesiologien er et fantastisk redskab til at foretage en helhedsvurdering, til afbalancering for fysiske, psykiske udfordringer, til at skabe balance i krop, psyke og sjæl, samt opnå et bestemt mål. Til at styrke livsmodet -og kroppens selvhelbredende evner.

Kinesiologi betyder “læren om bevægelse”. Det er en behandlingsmetode, der bygger på dels den vestlige verdens viden om fysiologi og anatomi, dels den østlige verdens viden om kroppens energisystemer. Kinesiologens grundlæggende redskab er muskeltestningen. Ved hjælp af muskeltesten afdækker kinesiologen tilstanden i kroppens energisystem, meridianerne.

Testen foregår ved at lægge et let tryk på klientens arm eller ben i en bestemt position, samtidig med at kinesiologen spørger ind til hvad, klienten ønsker at arbejde med. Musklens reaktion på trykket af­hænger af, om kroppen opfatter kinesiologens ord som en udfordring eller en belastning. Dette giver en mulighed for at kommunikere med kroppen og belyse de dybere sammenhænge og årsager til forskellige lidelser. Kommuni­kationen med kroppen foregår både på det bevidste og det ubevidste plan. Kinesiologen kan dermed afdække, hvor i kroppen ubalancerne ligger, hvilke ubalancer, der ligger bag symptomerne, samt hvad der skal gøres for at genoprette balancen, så klientens egne ressourcer og selvhelbre­dende kræfter aktiveres. Denne del af behandlingen kaldes afbalancering, hvilket fortæller, hvad det er, kinesiologen arbejder hen imod: en krop i balance.

Kinesiologisk test: Muskeltest, organreflekser, akupunkturpunkter, energicenter, chakra, aura, elektrisk. Naturmedicin, foder/kost, omgivelser; hus, stald, osv. Om nødvendigt iværksættes en naturmedicinsk behandling med henblik på udrensning og/eller opbygning.

Der undervises i kinesiologi, meditation, vi træner indfølingsevne og evnen til at kommunikation på sjælsplan. Undervisningen og træning foregår på mennesker og dyr.

Læs mere www.kinesiologi.dk. Kurserne indgår i uddannelse som Dyrekinesiolog og DK Kinesiolog®
Indeholder;Kropsafbalancering 1-4(Touch for Health)og dyrekinesiologi 1-7.

Kinesiologi på dyr og mennesker 1:

Nulstilling, surrogattest, specifik muskeltest, brain response test, test af fødevarer/foder, two-point, prioriteringstest, tingpunkter, neurolymfatiske punkter hos hund og hest, bilateral muskelkorrektion på dyr, de 10 energicentre, aurascanning, 8tals energi, stressfrigørelse med telepati og kinesiologi, test med spyt/urinprøve.

Kinesiologi på dyr og mennesker 2:

Organrefleks punkter, de 7 chakraer, alarmpunkter, følelser til organreflekser, de 10 energicentre og væv, målsætning, pandepunkter, TS-linjen, stresssignaler hos hest/hund/kat, toxicitet test, Ramus, buffer test, finger test, håndmodel, meditation, devapåkaldelse til dyr.

Kinesiologi på dyr og mennesker 3:

De 12 processer, det svage punkt, den ydre stress, den æteriske dublet, miltchakra, Bach-shu punkter, blodkemi, syre/base balance, samt telepatiske kommunikation med dyr og devaer.

Forudsætningen for at deltage i dette kursus er, at du har gennemført Introduktion til telepati, samt Kinesiologi på dyr og telepati 1+2.

Kinesiologi på dyr og mennesker 4:

Jordstråling; Curry & Hartmann gitter, vandåre, neutralisering af jordstråler, elektromagnetisk test, dyrenes reaktion i forhold til jordstråler, chakrasystemet, krystalfarve healing og test, auratest, håndmodel, parasittest.

Kinesiologi på dyr og mennesker 5:

Miasmetest, frekvenstest, under/overenergi, corpus callosum, for varm/kold, ionisering, stødabsorber, giftplanter, udrensning, forfangenhed, parasitter, blodnosode, meditativ test.

Kinesiologi på dyr og mennesker 6:

Kryptokid, test for kryptokisme, sommereksem, vorter/sarcoider, sene/led test, ECIWO-systemet, de 8 ekstra meridianer, pulstest, biokinetiske øvelser.

Kinesiologi på dyr og mennesker 7:

Urin/blod undersøgelser, lymfesystem og test, nyreslag, rygsøjle sygdomme – test og korrektioner, hoven, sadler, nervereflekser.

Alle kurserne er over 3 dage.

Pris pr. kursus kr. 2.800,-

Tilmelding og betaling senest 14 dage før kursusstart.

 

 

Akupressur/akupunktur på dyr og mennesker:

Forudsætninger: anatomi/ fysiologi/ sygdomslære.

Kursusrække over 5 kurser.

De tolv hovedmeridianer, de 8 ekstra meridianer, partnermeridianer, de forlængede meridianer, almen punktlære, de klassiske punkter, xi – yuan, luo, mu, shu, influental og styrepunkter. Nåleteknik, forbudte punkter og områder, farlige punkter. De klassiske love, Yin og yang, Qi, blod og kropsvæsker, Zang/Fu organer. Kinesisk sygdomslæres grundbegreber, relationer mellem de indre organer og deres funktionskredse, de ydre faktorer (6 klimatiske), de indre faktorer (psykiske / emotionelle). De fire diagnoseprincipper – se, høre/lugte, spørge, palpere/berøre. De otte diagnoseprincipper, tungediagnose, pulsdiagnose.

Pris kr. 28.000,- inkl. bøger, materiale og eksamen

Tilmelding og betaling senest 14 dage før kursusstart.

 

Lys i livet!

Kursusrække 1-2-3-4-5

Hvert kursus forløber over 2 dage.

Kursusrækken ’Lys i Livet!’ henvender sig til dig, som er klar til bevidst at gå udviklingsvejen. Være vågen og tage de redskaber til sig, som er kendte og ukendte – åbne sig for den indre kommunikation, hvoraf alle svar kommer; åbne hjertesindet for læring fra den indre verden. Finde egne modstande og stå ved dem – men også arbejde med dem. Gøre op med negative tankemønstre og tunge følelser – og erkende på hvilken måde kroppens ubalancer er en del af dette. Værdsætte kroppen og opleve taknemmelighed over de ting, den kan – forståelse af de små handicaps. Arbejde med at æterlegemet er vores forbindelsesled til den guddommelige verden og at al bevidst vejrtrækning kan gå derigennem. Forstå, at vi er en del af en større enhed. Sansernes åndelige betydning, 7 bevidsthedslag i hver sans, som alle skal forstås og bruges. Selvudvikling genne, de 12 hjerteblade – der arbejdes med meditation, visualisering, kreativitet, kinesiologi, hypnose, kontakt til engle og mestre, åndelige filosofi. Målet er fokusering/målrettethed, indre tilfredshed, forståelse af personligheden og værktøjer til at opdrage den, bestemme sin skæbne, erkende sin sjælsopgave – være vågen!

Pris pr. kursus kr. 1.900,-

Tilmelding og betaling senest 14 dage før kursusstart.

 

Kontakt

Anita Bakkegård Hansen, Nyrupvej 23, 4350 UgerløseKontakt Anita Bakkegaard Hansen

Tidsbestilling i telefontiden:
mandage kl. 9.00-11.00

Tlf. 5918 8031

Mail:  post@anitabakkegaardhansen.dk

Konto : Reg. nr. 3229 konto nr. 16624551

SWIFT: DABADKKK IBAN: DK3130000016624551